Executive Search - Anderson Partners

Hoe werkt Anderson & Partners?

Het definiëren van de gewenste cultuur en de weg hier naartoe is een boeiend proces. Vanwege onze ervaring maken opdrachtgevers regelmatig gebruik van de expertise van onze consultants als sparringpartner. Vanuit een helder beeld van de gewenste strategie en de daarbij behorende cultuur richten wij de search in.

Anderson & Partners vervult de opdrachten met behulp van de database en via ons eigen netwerk. Sommige opdrachten vermelden wij in overleg met onze opdrachtgevers op de website van Anderson & Partners. Voor een overzicht van de vacatures verwijzen wij naar de rubriek Functies.

Doorgaans slagen wij erin om opdrachten binnen de overeengekomen termijn te vervullen. Daarbij geholpen door het feit, dat wij de beste kandidaten vaak op voorhand al kennen.

Speciale Searches

Het nieuwe Financieel Toetsingskader in de pensioensector is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Hoewel de wijzigingen in de spelregels beperkt waren, zijn deze wel een stuk strenger geworden. Maar ook de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en de Wet APF hebben tot de nodige veranderingen geleid. Het blijven kortom boeiende tijden in de pensioensector.

Anderson & Partners heeft de afgelopen jaren succesvol ervaring opgedaan met het plaatsen van pensioenfondsbestuursleden en het vinden van geschikte kandidaten voor Raden van Toezicht. Sinds 2014 hebben wij alweer 17 plaatsingen van bestuurders en RvT-leden op ons conto staan. Wij richten ons verder op het invullen van senior (management-)posities binnen Bestuurbureaus.

 

Sintius

Sintius, een dochterbedrijf van Anderson & Partners, is een werving- & selectiebureau, dat zich richt op het vervullen van vacatures van €50.000 en hoger. Zowel lijn- als staffuncties in onder meer de sectoren financiële & zakelijke dienstverlening, industrie, gezondheidszorg, bouw & transport, IT en technologie en chemie & pharmacologie. Wilt u meer weten over Sintius? Klik dan hier.